Gode apps

Apps, hvilket jo er kort for applikationer, har revolutioneret brugen af smartphones, og tablets og der er ingen tvivl om at apps har været afgørende for den store success som Apple og Android har haft, og omvendt var manglen på gode apps en af hovedårsagerne til Nokia og Blackberry’s nedgang.

Der er så mange apps at det er svært at vide hvor man skal begynde, men det er svært at komme uden om en app som Whatsapp, som for nylig blev købt af Facebook for 19 milliarder dollar. Det som oprindeligt gjorde Whatsapp berømt er, at det tillader folk at SMSe med deres smartphone over internettet i stedet for over telefonnettet. I en tid hvor folk stadig SMS’ede meget, men langsomt skiftede over imod altid at være på internettet via deres smartphone, var Whatsapp den perfekte måde at spare på telefonregningen.

En anden app, som har kollosal success er Google Maps. Der er mange GPS apps, og efterhånden som de fleste ny smartphones har indbygget GPS er flere og flere ved at få øjnene op for de mange muligheder der er forbundet med at kunne se præcis hvor man er. Det er ikke kun som GPS i traditionel forstand, men også variationer som for eksempel brug af GPS til at måle hvor langt man løber eller cykler – og hvor hurtigt.

Comments Off on Gode apps

Filed under Smartphone